கடையநல்லூரில் தஃவா பணியை மேம்படுத்த உங்களின் நன்கொடைகளை வாரி வழங்குங்கள் ...தொடர்புக்கு...kdnltntj@gmail.com!

Mar 31, 2015

பேட்டை கிளையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்!

 மாணவரணி சொற்பயிற்சி :

பேட்டை கிளையில் 28.03.2015 சனிக்கிழமை அன்று மாணவரணி சொற்பயிற்சி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சகோ மாணவர் அக்ரம் அவர்கள் 

டவுண் கிளையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்!

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் : 

(27-03-15) அன்று  மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு பரசுராமபுரம் தெருவில் வைத்து தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. உஸ்மான் 


ரஹ்மானியபுரம் கிளையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்!

தெருமுனைப் பிரச்சாரம்:

26-03-15) மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு ரஹ்மானியாபுரம் 2-வது தெருவில் வைத்து தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. 
இதில் சகோ. நயீம் அவர்கள் 

Mar 30, 2015

மதினா நகர் கிளையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்!

பெண்கள் தொழுகைக்குப் பயிற்சி : 

      மதினா நகர் கிளை சார்பாக 26-03-15 அன்று மாலை கிளை மர்கஸில் (மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மான்)  வைத்து பெண்களுக்கான சிறப்பு தொழுகைக்குப் 



மக்கா நகர் கிளையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்!

 வாராந்திர பயான் :
       மக்கா நகர் கிளை சார்பாக இன்று (29-03-15) மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு கிளை மர்கஸில் (மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத்) வைத்து வாராந்திர பயான் வகுப்பு 

பேட்டை கிளையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள்!

மாணவரனி சொற்பயிற்சி:
     21.03.2015 சனிக்கிழமை அன்று மாணவரணி சொற்பயிற்சி நிகழ்ச்சி 

டவுண் கிளை நிகழ்ச்சிகள்!

டவுண் கிளை சார்பாக 22-03-15 அன்று மாலை கிளை மர்கஸில் (மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத்) வைத்து வாராந்திர பெண்கள் பயான் வகுப்பு நடைபெற்றது.  இதில்


மதினா நகர் கிளை நிகழ்ச்சிகள்!

    19/03/2015 அன்று அஸர் தொழுகைக்கு பிறகு மஸ்ஜித்துர் ரஹ்மான் பள்ளியில் வைத்து பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காலித்

மக்கா நகர் கிளை நிகழ்ச்சிகள்!

     கடையநல்லூர், மக்கா நகர் கிளை சார்பாக (21-03-15)அன்று மஃரிப் தொழுகைக்குப் பிறகு கிளை மர்கஸில் (மஸ்ஜிதுத் தவ்ஹீத்) வைத்து 

பேட்டை கிளை நிகழ்ச்சிகள்!

      கடையநல்லூர் பேட்டை கிளை சார்பாக 19.03.2015 அன்று வியாழக்கிழமை கடையநல்லூர் பேட்டை காதர் முகைதீன் குத்துபா பள்ளிவாசல் தெருவில்